TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

Hotel "I"
Ive Robića 2
10 000 Zagreb

POPUST ZA POLAZNIKE SEMINARA TESLA METAMORFOZE I ZA NJIHOVE SPUTNIKE:

1/1- 288,00 kn
1/2- 208,00 kn po osobi
1/3- 198,00 kn po osobi

CENA PARKINGA:

Prvi sat se ne naplaćuje.
Ako se parking koristi duže od 1 sata cijena je 5,00 kn po satu s time da se naplaćuje i prvi sat.
Svi gosti koji su na noćenju, a koriste parking plaćaju 25,00kn za 24 sata, a ako ostaju duže plaćaju 5,00kn po satu, ili 25,00kn za svaki dodatni dan.

Da bite ostvarili populist, molimo da se obratite Gospođi Sanji Balog, Mobil: +385 91 6141 213, mejl: sales.sonja@hotel-i.hr.