GRUPNA SEANSA TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
Belgrade City Hotel, Savski trg 7
Petak, 30. septembar u 20:45 - 21:15h