GRUPNA SEANSA TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
Grand Hotel, Jankomir 27, Zagreb
Petak, 8. decembar u 20:30 h, Cena €10