TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

NA RUBU ZNANOSTI -  Hrvatska
Krešimir Mišak u rasgovoru sa Anjom Petrović, Dr Prof Ljubom Ristovskim i Inž Goranon Marjanovićem

 

ON THE EDGE OF SCIENCE -  Croatia
Kreshimir Mishak in conversation with Anya Petrovic, Dr Prof Ljubo Ristovski i Eng Goran Marjanovic