TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

AUSTRALIA, Sydney

14 Aug 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
14 Aug - 16 Aug 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
18 Aug - 20 Aug 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
21 Aug - 23 Aug 2020
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

AUSTRALIA, Melbourne

30 Aug 2020
TESLA METAMORPHOSIS @ HEALTHY BODY & SOUL FESTIVAL
30 Aug 2020
12 noon, - lecture TESLA METAMORPHOSIS - HEAL AND EVOLVE

AUSTRALIA, Melbourne

04 Sep 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
04 Sep - 06 Sep 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
07 Sep - 09 Sep 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR

AUSTRALIA, Brisbane

12 Sep - 13 Sep 2020
TESLA METAMORPHOSIS @ LIGHTWORKERS FESTIVAL
12 Sep 2020
2pm lecture TESLA METAMORPHOSIS - HEAL AND EVOLVE
13 Sep 2020
12 noon, lecture RECONNECT WITH HEART CONSCIOUSNESS

AUSTRALIA, Brisbane

18 Sep 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
18 Sep - 20 Sep 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
22 Sep - 24 Sep 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
25 Sep - 27 Sep 2020
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

SLOVENIA, Ljubljana

02 Okt 2020
UVOD U TESLA METAMORFOZU
02 Okt - 04 Okt 2020
SEMINAR TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
06 Okt - 08 Okt 2020
SEMINAR TESLA KOMUNIKACIJE DUŠE
09 Okt - 11 Okt 2020
SEMINAR TESLA METAMORFOZE SVETLOSNOG TELA

UNITED KINGDOM, London

Oct 16 - Oct 18, 2020
TESLA METAMORPHOSIS @ BE YOU FESTIVAL

UNITED KINGDOM, London

Oct 22, 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
Oct 23, 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
Oct 24 - Oct 25, 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
Oct 26 - Oct 28, 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
Oct 30 - Nov 01, 2020
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

CANADA, Toronto

Nov 06 - Nov 08, 2020
TESLA METAMORPHOSIS @ WHOLE LIFE EXPO

CANADA, Toronto

Nov 13, 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
Nov 13 - Nov 15, 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS
Nov 17 - May 31, 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
Nov 20 - Nov 22, 2020
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

NETHERLANDS, Amsterdam

Nov 27 - Nov 29, 2020
CONSCIOUS EXPERIENCE CONVENTION

NETHERLANDS, Amsterdam

04 Dec 2020
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
04 Dec - 06 Dec 2020
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
08 Dec - 10 Dec 2020
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
11 Dec - 13 Dec 2020
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR
Raspored seminara i događanja
Datum i mesto održavanja seminara mogu da budu promenjeni. Nakon uspešno završenog seminara se dobija sertifikat.
2020
AUSTRALIA, Sydney
AUSTRALIA, Melbourne
AUSTRALIA, Brisbane
SLOVENIA, Ljubljana
UNITED KINGDOM, London
CANADA, Toronto
NETHERLANDS, Amsterdam