TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

AUSTRALIA, Sydney

16 Jun 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
16 Jun - 18 Jun 2023
TESLA HEALING METAMORPHOSIS
20 Jun - 22 Jun 2023
TESLA SOUL COMMUNICATION
23 Jun - 25 Jun 2023
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS

WORLD, Australia, Europe, Africa, America

02 Jul 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
03 Jul 2023
COSMIC COUNSNESNESS AND TESLA WAVES
27 Avg 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU

WORLD, Europe, Australia, Africa, America

10 Sep 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS

WORLD, Australia, Europe, Africa, America

17 Sep 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU

SERBIA, Belgrade

22 Sep 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU
22 Sep - 24 Sep 2023
TESLA METAMORFOZA ZDRAVLJA
26 Sep - 28 Sep 2023
TESLA KOMUNIKACIJA DUŠE
29 Sep - 01 Okt 2023
TESLA METAMORFOZA SVETLOSNOG TELA

WORLD, Europe, Australia, Africa, America

02 Okt 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
08 Okt 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS

UNITED KINGDOM, London

13 Okt - 15 Okt 2023
TESLA METAMORPHOSIS @ MindBodySoul Experience
15 Okt - 15 Okt 2023
COSMIC COUNSNESNESS, HEART CONSCIOUSNESS AND TESLA WAVES

UNITED KINGDOM, London

20 Okt 2023
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
20 Okt - 22 Okt 2023
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
24 Okt - 26 Okt 2023
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
27 Okt - 29 Okt 2023
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

WORLD, Australia, Europe, Africa, America

05 Nov 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU

SLOVENIA, Ljubljana

17 Nov 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU
17 Nov - 19 Nov 2023
TESLA METAMORFOZA ZDRAVLJA
21 Nov - 23 Nov 2023
TESLA KOMUNIKACIJA DUŠE
24 Nov - 26 Nov 2023
TESLA METAMORFOZA SVETLOSNOG TELA

WORLD, Australia, Europe, Africa, America

28 Nov 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU

CROATIA, Zagreb

30 Nov - 03 Dec 2023
MYSTIC - JESU LI ČUDA ODISTA ČUDNA?

CROATIA, Zagreb

08 Dec 2023
UVOD U TESLA METAMORFOZU
08 Dec - 10 Dec 2023
TESLA METAMORFOZA ZDRAVLJA
12 Dec - 14 Dec 2023
TESLA KOMUNIKACIJA DUŠE
15 Dec - 17 Dec 2023
TESLA METAMORFOZA SVETLOSNOG TELA
Raspored seminara i događanja
Datum i mesto održavanja seminara mogu da budu promenjeni. Nakon uspešno završenog seminara se dobija sertifikat.
2023
AUSTRALIA, Sydney
WORLD, Australia, Europe, Africa, America
AUSTRALIA, Sydney
WORLD, Australia, Europe, Africa, America
WORLD, Europe, Australia, Africa, America
WORLD, Australia, Europe, Africa, America
SERBIA, Belgrade
WORLD, Europe, Australia, Africa, America
UNITED KINGDOM, London
WORLD, Australia, Europe, Africa, America
SLOVENIA, Ljubljana
WORLD, Australia, Europe, Africa, America
CROATIA, Zagreb