TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

AUSTRALIA, Melbourne

28 Mar 2021
TESLA METAMORPHOSIS @ HEALTHY BODY & SOUL FESTIVAL
28 Mar 2021
12 noon, - lecture TESLA METAMORPHOSIS - HEAL AND EVOLVE - To be postponed

AUSTRALIA, Melbourne

16 Apr 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
16 Apr - 18 Apr 2021
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
20 Apr - 22 Apr 2021
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
23 Apr - 25 Apr 2021
TESLA IGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

SLOVENIA, Kranj

06 Maj 2021
UVOD U TESLA METAMORFOZU
06 Maj - 09 Maj 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
10 Maj - 12 Maj 2021
SEMINAR TESLA KOMUNIKACIJE DUŠE
13 Maj - 16 Maj 2021
SEMINAR TESLA METAMORFOZE SVETLOSNOG TELA

WORLD, America, Australia

26 Maj 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS

AUSTRALIA, Sydney

28 May 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
28 May - 30 May 2021
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
01 Jun - 03 Jun 2021
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
04 Jun - 06 Jun 2021
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

AUSTRALIA, Brisbane

16 Jul 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
16 Jul - 18 Jul 2021
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
20 Jul - 22 Jul 2021
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
23 Jul - 25 Jul 2021
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR

UNITED KINGDOM, London

Oct 15 - Oct 17, 2021
TESLA METAMORPHOSIS @ BE YOU FESTIVAL

UNITED KINGDOM, London

Oct 22, 2021
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
Oct 22 - Oct 24, 2021
TESLA HEALING METAMORPHOSIS SEMINAR
Oct 26 - Oct 28, 2021
TESLA SOUL COMMUNICATION SEMINAR
Oct 29 - Oct 31, 2021
TESLA LIGHT BODY METAMORPHOSIS SEMINAR
Raspored seminara i događanja
Datum i mesto održavanja seminara mogu da budu promenjeni. Nakon uspešno završenog seminara se dobija sertifikat.
2021
AUSTRALIA, Melbourne
SLOVENIA, Kranj
WORLD, America, Australia
AUSTRALIA, Sydney
AUSTRALIA, Brisbane
UNITED KINGDOM, London