TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski
Protekli događaji
2023
CROATIA
CROATIA, Zagreb, 30 Novembar - 30 Novembar 2023
MYSTIC, Otvorena pozornica paviljona 11A
TESLA TALASI, KOSMIČKA SVEST I SVEST SRCA
CROATIA, Zagreb, 30 Novembar - 03 Decembar 2023
Zagrebacki velesajam, Avenija Dubrovnik 15
MYSTIC, Posetite Tesla Metamorphosis Academy
CROATIA, Zagreb, 01 Decembar - 01 Decembar 2023
MYSTIC, Dvorana u paviljonu 11A
TESLA TALASI, KOSMIČKA SVEST I SVEST SRCA
CROATIA, Zagreb, 02 Decembar - 02 Decembar 2023
MYSTIC, Dvorana u paviljonu 11A
TESLA METAMORFOZA – za lečenje i evoluciju
CROATIA, Zagreb, 03 Decembar - 03 Decembar 2023
MYSTIC, Dvorana u paviljonu 11A
TESLA METAMORFOZA – za lečenje i evoluciju
CROATIA, Vrbani, 04 Decembar 2023
Vestigium, Rudeška 142, Vrbani
UVOD U TESLA METAMORFOZU
Predavanje na srpskom, predavač Anja Petrović
CROATIA, Vrbani, 04 Decembar 2023
Vestigium, Rudeška 142, Vrbani
GROUPNA SEANSA TESLA METAMORFOZE ZDRAVLJA
Sa Anjom Petrović
WORLD
SLOVENIA
WORLD
UNITED KINGDOM
WORLD
SERBIA
WORLD
SERBIA
WORLD
SERBIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
# 2023
2022
AUSTRALIA
WORLD
UNITED KINGDOM
SERBIA
JUGOSLAVIJA
WORLD
SERBIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
SERBIA
WORLD
2021
AUSTRALIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
AUSTRALIA
SERBIA
AUSTRALIA
SERBIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
2020
WORLD
SERBIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
SLOVENIA
WORLD
AUSTRALIA
WORLD
AUSTRALIA
2019
CANADA
UNITED STATES
CROATIA
AUSTRALIA
UNITED KINGDOM
SERBIA
SLOVENIA
SERBIA
2018
CANADA
SERBIA
CROATIA
SERBIA
CROATIA
AUSTRALIA
NETHERLANDS
SLOVENIA
SERBIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
SERBIA
AUSTRALIA
2017
CANADA
CROATIA
SERBIA - CROATIA
CROATIA
SERBIA
NETHERLANDS
NORWAY
NETHERLANDS
NORWAY
AUSTRALIA
UNITED STATES
SLOVENIA
SERBIA
AUSTRALIA