TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

 

NARUČITE KNJIGU NA SRPSKOM

 

UKOLIKO SE KNJIGA NA SRPSKOM JEZIKU NE DOSTAVLJA NA ADRESU U SRBIJI

 

Cena je US$ 33.30
Da kupite, KLIKNITE OVDE

 

Na Amazonu možete da kupite i Kindle verziju za US$ 9.99.

Da kupite Kindle, KLIKNITE OVDE


Da kupite knjigu na engleskom, KLIKNITE OVDE


Da kupite knjigu na slovenačkom, KLIKNITE OVDE

 

UKOLIKO SE KNJIGA NA SRPSKOM / SLOVENAČKOM / ENGLESKOM JEZIKU DOSTAVLJA NA ADRESU U SRBIJI

Uplatite na račun 205900101642513216 (Komercijalna banka). Cena knjige je 1200din. za knjigu sa slikama u boji. Obavezno navedite vaše ime i svrhu uplate i broj uplaćenih knjiga. Poštarinu ćete platiti pri prijemu knjige.

 

Na adresu u Srbiji možemo da vam dostavimo i knjige na engleskom i na slovenačkom jeziku. Uplatite na račun 205900101642513216 (Komercijalna banka).

Cena knjige na engleskom i na slovenačkom je 2000 din. za knjigu sa slikama u boji. Obavezno navedite vaše ime, na kom jeziku želite knjigu, i broj uplaćenih knjiga. Poštarinu ćete platiti pri prijemu knjige.

Molimo vas da popunite sledeće podatke: