TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

UVOD U TESLA METAMORFOZU
Slobodan ulaz. Obavezno za studente Tesla metamorfoza I seminara


Anja Petrović, međunarodno priznati iscelitelj, učitelj i autor, dolazi iz Australije da održi seminare "Tesla metamorfoze". Na uvodnom predavanju možete da saznate više o ovoj dragocenoj metodi. Biće i demonstracija lečenja, pa ćete moći da iskusite lekovite frekvencije i da saznate kako i vi možete da koriste energije sa kojima je radio legendarni naučnik, Nikola Tesla.

Tesla je bio svestan da energija nije samo mehaničko kretanje čestica, da je on radio sa svešću. He je komunicirao sa elektricitetom i svetlostima u svojoj laboratoriji, razgovarao je sa njima, davao im naloge. Obraćao se energiji kao svesnom biću. On je u stvari komunicirao sa Svešću, sa tom Univerzalnom Svešću. Značenje Aktivnog etera je u stvari to  što se danas objašnjava kao “ svesna energija koja je holografski koherentna i u konstantnoj interakciji”. Kroz proces Tesla metamorfoze, mi radimo sa tom svesnom energijom, svetlošću i informacijom. Ona utiče na naš DNK i uzdiže frekvenciju svesti čoveka.

Klijenti prijavljuju lečenja na svim nivoima, fizičkom, mentalnom, emotivnom i spiritualnom – od oboljenja kao što su: lupus, rak, AIDS, artritis, hronični sindrom umora, depresija, zavisnost, pa čak i rekonstrukciju urođenih deformiteta i fizički oštećene kičme — obično samo nakon tri seanse (Svedočenja).  Mnoge od ovih bolesti su, prema zvaničnoj medicini, ‘neizlečive’.

 Međutim, pored tih izlečenja, Tesla talasi pojačavaju i frekvenciju ljudske svesti, a to može da bude i značajnije nego ovi fascinantni rezultati lečenja. Slike napravljene Polikontrastnom interferentnom (PIP) kamerom ukazuju da je došlo do značajne promene u energetskom polju i frekvenciji svesti ljudi nakon pohađanja seminara Tesla metamorfoza® I: u njihovim aurama preovlađuje purpurna boja. Tesla talasi, jedinstveni za ovu metodu, osposobljavaju studente  da ostvare komunikaciju sa klijentima na nivou svesnog, podsvesnog i integrativnog uma. Zato je Anja govorila na Međunarodnoj konferenciji Tesla istraživača u Filadelfiji, Međunarodnom Tesla kongresu u Beogradu i  na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Kanadi.

Razlika između alternativnih metoda nije u tome gde postavljamo ruke ili kako mašemo rukama. Razlika je u tome koje frekvencije i gustine energije su nam na raspolaganju, da sa njima stupe u komunikaciju i sarađuju. Prema snimcima napravljenim PIP kamerom, pored spektra frekvencija koje su registrovane u brojnim metodama alternativnog lečenja, Tesla metamorfoza® je jedina metoda koja ima pristup i Tesla talasima, ili Teslinom bio-polju. Ovi talasi su različiti od hercijanskih; oni se pojačavaju sa udaljenošću. Možete da čujete mišljenje dr prof. Ljube Ristovskog sa Instituta za bio-energetska snimanja u Beogradu.

 

TESLA METAMORFOZA – za lečenje i evoluciju


U potrazi za razumevanjem “čuda”, ova knjiga pruža nova saznanja. Odgovori su pronađeni u savremenim naučnim istraživanjima i mudrostima drevnih civilizacija. Postoje neki sasvim novi fenomeni vezani za Tesla metamorfozu®.

 

Predmet knjige je proširen i na razumevanje alternativne medicine u celini i spaja nauku i spiritualnost. Lična iskustva su predstavljena sa detinjom iskrenošću i duhovito. Anja Petrović objašnjava: “Ova priča je istinita. Ja živim tu priču. Ona je u meni ponovo probudila radoznalo dete. Sve je počelo kao bajka, bajka  koja je kasnije naučno potvrđena.” Duh Nikole Tesla je prožet kroz čitavu knjigu, što joj daje novi dimenziju. Teslina genijalnost je u njegovoj spiritualnosti.

JOŠ NEKE SASVIM NOVE POJAVE


Za verse seanse lečenja praktičari su mogul da primate svetlost ono nekih  klijenata.


Na snimcima PIP kamerom mogu da se vide bele ovalne svetlosti. Pošto su slike snimane jedna za drugom, očigledno je da se kreću oko stola (slika levo).Svetlosne lopte (orbovi) vidljive okom, koji se kreću na sceni prema Anji i stoje pored nje (dole levo). 

U Kanadi su se po prvi put pojavile boje na belom zidu, koje su svi mogli da vide (dole desno). Kasnije su se pojavljivale i na drugim mestima.