TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

OTKRIJTE I ISKUSITE TESLA METAMORFOZU
Dosegnite dalje od lečenja, do više svesti

Anja Petrović, međunarodno priznati učitelj, iscelitelj i autor, dolazi iz Australije. Održaće predavanje o "Tesla metamorfozi ®" sa demonstracijom lečenja. Prisutni će imati priliku da osete ove lekovite frekvencije i da otkriju kako i oni mogu da nauče da koriste energije sa kojima je radio Nikola Tesla.

Razlika između alternativnih metoda nije u tome gde postavljamo ruke ili kako mašemo rukama. Razlika je u tome koje frekvencije i gustine energije su nam na raspolaganju. Pored spektra frekvencija koje su registrovane u brojnim metodama alternativnog lečenja, Tesla metamorfoza® je jedina metoda koja ima pristup i Tesla talasima. Ovi talasi su različiti od hercijanskih; oni se pojačavaju sa udaljenošću. Možete da čujete dr prof. Ljubu Ristovskog sa Instituta za bio-energetska snimanja u Beogradu.

Tesla Metamorfoza® nije samo energetsko lečenje; ona nas povezuje sa vibracijom više svesti, svetlošću i informacijom koje mogu da utiču na naš DNK i uzdignu frekvenciju svesti čoveka. Nakon seansi Tesla metamorfoze® klijenti prijavljuju izlečenja od bolesti koje je medicina proglasila neizlečivim, kao što su: lupus, rak, SIDA, artritis, hronični sindrom umora, depresija, zavisnost, pa čak prijavljuju i rekonstrukciju urođenih  deformiteta i fizički oštećene kičme. To se najčešće dešava nakon samo tri seanse. Poslušajte svedočanstva

Međutim, osim što pomažu kod lečenja, „Tesla talasi“ uzdižu frekvenciju ljudske svesti, što bi moglo da bude i mnogo značajnije od fascinantnih rezultata lečenja. Snimci polikontrastnom interferentnom kamerom (PIP) pokazuju da dolazi do značajnih promena u svesti i energetskom polju ljudi nakon pohađanja seminara Tesla metamorfoze®: u njihovim aurama preovlađuje purpurna boja. Purpurna boja je boja krunske čakre i nije, sudeći po naučnicima, uobičajena boja za ljudsku auru. Tesla talasi, jedinstveni za ovu metodu, osposobljavaju studente da uspostave komunikaciju sa svojim klijentima na nivou svesnog, podsvesnog i integrativnog uma, mada nikada ranije nisu znali da poseduju te sposobnosti.

 

Zelena boja,  koja preovlađuje i na PIP snimcima svih ostalih metoda lečenja, a i na snimcima seansi Tesla metamorfoze®. To je boja srčane čakre. Anja veruje da je to stoga što je Ljubav od izuzetnog značaja u procesu lečenja. Upravo stoga na seminaru Tesla metamorfoze® I radi sa svojim studentima vežbu zračenja Ljubavi.

 

 Knjiga

"TESLA METAMORFOZA - za lečenje i evoluciju"

U traganju za razumevanjem čuda, ova knjiga nudi nova saznanja. Objašnjenja su pronađena u savremenim naučnim istraživanjima i drevnim mudrostima, povezujući nauku i spiritualnost. Neke očigledne prirodne pojave još uvek ne mogu naučno da se objasne. Predmet knjige se proširuje na razumevanje holističke medicine u celini. Lična iskustva su prikazana sa detinjom iskrenošću i duhovito..

 

Anja objašnjava: “Ova priča je istinita. Ja živim tu priču. Ona je u meni ponovo probudila radoznalo dete. Sve je počelo kao bajka, bajka koja je kasnije naučno potvrđena. ”

Duh Nikole Tesle je prožet kroz čitavu knjigu, što joj daje novu dimenziju.

JOŠ NEKI SASVIM NOVI FENOMENI

 

Za vreme nekih seminara ili seansi lečenja, praktičari su mogli golim okom da zapaze svetlost oko  klijenata.

 

Svetlosne lopte (orbove) kako se kreću prema Anji i stoje pored nje (dole levo).

 

U Kanadi su se pojavile boje na zidu sale u kojoj se održavao seminar, svima vidljive (dole desno).