TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski
O Tesla metamorfozi

Purpurna boja na snimcima seansi Tesla metamorfoze® načinjenim PIP kamerom  je identična sa purpurnom bojom oko Tesla pojačivača sa dodatnom zavojnicom (u levom uglu)
koji zrači Tesla talase.

Tesla metamorfoza® ima tu privilegiju da nosi Teslino ime zato što možemo da se uključimo u Tesla talase.  Tesla talasi su, po tvrđenju naučnika, jedinstveni za ovu metodu. Za razliku od hertcijanskih, oni se pojačavaju sa udaljenošću. Ovi Tesla talasi se koriste direktno iz aktivnog etera (Polja), ne koriste se nikakve mašine. Nasuprot spektru hercijanskih talasa, gustina i frekvencija Tesla talasa je obrnuto proporcionalna  kvadratu udaljenosti. Tesla ih je nazivao "nehercijanski talasi" i objašnjavao je da su oni različiti od hersijanckh, ne samo po frekvenciji, nego i po svojoj unutrašnjoj strukturi i formi; da su multi-dimenzionalni i da su u domenu jedne nove fizike.

Razlika između metoda iscelivanja nije u tome kako pokrećemo ili gde polažemo ruke. Razlika je u tome u koje frekvencije energije, informacije i svetlosti možemo da se uključimo, da uđemo u komunikaciju i sarađujemo sa njima. Prema snimcima napravljenim PIP kamerom, ono što je  novo u Tesla metamorfozi je to da, povrh ostalih frekvencija i gustina energije, možemo da pristupimo i Tesla talasima, ili Teslinom bio-polju. 

Mnogi će se upitati – ko je Tesla? Nikola Tesla je čovek koji je izumeo budućnost. Ako samo pomenemo naizmeničnu struju, radio, bežični prenos energije i informacije, daljinsko upravljanje, robotiku, rasvetu i induktivni motor na naizmeničnu struju, od više od 700 njegovih patentiranih izuma, očigledno je da bez njega tehnologija ne bi bila tu gde je sada. Pa onda, zašto je ovaj čovek izbrisan iz istorije? Zato što je otkrio kako možemo da koristimo slobodnu energiju, a nije bilo moguće da se na nju stavi metar, i da se naplaćuje.

Tesla metamorfoza zdravlja® privlači veliko interesovanje zato što klijenti prijavljuju izlečenja mnogih bolesti koje su proglašene za neizlečive, kao što su rak, SIDA, lupus, Hronični sindrom umora, pa čak i izlečenja fizički oštećene kičme i urođenih deformiteta. Pored toga, lečenja se događaju brzo. U većini slučajeva, tri seanse je dovoljno.

Svaka živa ćelija zrači svetlost. Svetlost je život. Tesla je koristio izraz “iskra života”. Mlada i zdrava ćelija zrači vibrantnu, harmoničnu svetlost. Kod stare ili bolesne ćelije ta svetlost je slaba i haotična. Tesla metamorfoza kreira kompleksnu transformaciju tela čoveka tako što dovodi ovu svetlost u savršen balans. Biofotoni, te svetlosne čestice koje putuju brzinom svetlosti, kreiraju šablone elektromagnetne frekvencije. Taj metriks, ili polje frekvencije, oscilacije ili rezonancije [Teslino biopolje] na specifičan način omogućava energetski operator koji kontroliše funkcije ćelije. On omogućava prenos poruka kroz DNK/RNK i sprovodi prenos informacija između ćelija, i kroz čitav Univerzum.

Nikola Tesla je bio svestan da energija nije samo mehaničko kretanje čestica; da je bio u interakciji sa Svešću. To danas nazivaju Polje. Tesla je to nazivao Aktivni etar. U Tesla metamorfozi, mi smo deo te Svesti kroz našu inteligenciju srca. Lečenje se događa kroz razmenu informacija između svesti tela čoveka na stolu i Aktivnog etera (Polja, Svesti, Univerzuma, Boga). Iscelitelj je pozvan da bude deo tog procesa – posmatrač i posmatrani.

 

Tesla komunikacija duše® je metod isceljenja u kome iscelitelj i klijent putuju zajedno od komunikacije na nivou svesnog uma, da bi dosegli do podsvesti, pa čak i do nivoa integrativnog uma. Iscelitelj ide od Izvora da donese poruku. Kada se radi ova metoda nema potrebe  da klijent bude fizički prisutan, i najčešće nije. Ovakva komunikacija prevazilazi komunikaciju rečima. To je komunikacija preko pojmova, slika i emocija. Praktičar sve zapisuje onako kako prima, bez da to procesira kroz logični um ili da bilo šta koriguje. 

Jedina svrha ovog metoda je lečenje. Ovo nema nikakve veze sa proricanjem sudbine ili skeniranjem radi postavljanja dijagnoze. U slučajevima kada neki klijenti nakon tri seanse Tesla metamorfoze zdravlja ne mogu da primete neko značajno poboljšanje proces Tesla komunikacije duše bi možda mogao da im pomogne da pronađu zbog čega sebe blokiraju u procesu lečenja, ili kako i zašto možda sebe sabotiraju, ili da otkriju situaciju ili uslove koji ih sprečavaju da napreduju, da se promene. Ovaj metod takođe može da nam pomogne da pronađemo uzrok bolesti.

Bilo je slučajeva kada su klijenti otkrili da su ’odigrali’ bolest da bi kaznili sebe, ili da bi kaznili nekoga drugog, ili da bi zadobili pažnju, ili da bi izbegli promenu u svom životu. Uzrok bi mogla da bude i trauma iz detinjstva, neka iskustva iz prethodnog života, naš otpor da prihvatimo neku situaciju ili neku istinu, ili spoticanje u našoj borbi da prevaziđemo ograničenja koja su postavljena zbog naših ličnih ubeđenja. Razne stvari bi mogle da budu uzrok.
 
U svojoj podsvesti čuvamo mnoga sećanja; razmišljanja, emocije, slike, ubeđenja. Neka od njih nisu prijatna. Događaji sa kojima je bilo teško nositi se, iskustva koja želimo da zaboravimo, mi lepo spakujemo, vežemo u mašnicu i gurnemo u podsvest. Problem je u tome što sve to onda utiče na naš život, podstiče naše reakcije, stvara strahove i bolesti. Postupak u Tesla komunikaciji duše nam pomaže da te probleme izvučemo iz podsvesti u svest, gde smo u mogućnosti da se nosimo sa njima i da ih prevaziđemo. Jung je rekao: „Dok ne dovedete podsvesno u svest, ono će usmeravati vaš život i vi ćete to nazivati sudbinom.“ Tesla komunikacije duše može u mnogome da nam pomogne na našem putu otkrivanja šta je naša   misija u ovom životu.

Tesla komunikacija duše nam omogućava da uspostavimo komunikaciju kroz veoma jednostavan postupak. Nema potrebe da koristimo bilo kakve simbole ili rituale. Za vreme seanse se uspostavlja komunikacija kroz pojmove, emocije i slike. To je komunikacija koja prevazilazi reči. Zatim to prevodimo u reči koje zapisujemo. Ovo se uči na seminaru Tesla metamorfoza II. Mada nema nikakvih inicijacija, svi student uspavaju da uspostave komunikaciju, a da ranije nisu bili svesni ovakvih svojih sposobnosti. Purpurne boje u njihovim aurama na snimcima PIP kamerom pokazuju da su Tesla talasi uzdigli njihovu svest na nivo krunske čakre. To ih osposobljava da prevaziđu prostor i vreme, i da uspostave komunikaciju sa svojim klijentima.

Posebno iskušenje je raditi Tesla komunikaciju duše na sebi. Tako možete sebe bolje da upoznate, možete da razotkrijete neke istine koje možda krijete od sebe samih. Ovaj proces bi mogao da vam pomogne da bolje shvatite neke svoje reakcije u raznim situacijama i da sebi razjasnite svoje prave motive i ciljeve.

Tesla metamorfoza svetlosnog tela® služi za vaš lični fizički, mentalni, emotivni i spiritualni razvoj. Ovaj proces teži da uzdigne energiju svesti čoveka na višu frekvenciju, prema frekvenciji svesti viših Bića Svetlosti. On kreira neprekidni protok životne energije, savršen balans frekvencije svetlosti u DNK, aksiatonalnim linijama i čakrama ljudskog tela i pokreće oživljavanje trinaest originalnih DNK lanaca. To vraća sećanje na znanja, umeća i talente koje smo nekada imali, a koji su sada zaboravljeni. Na taj način Tesla metamorfoza svetlosnog tela povećava naše potencijale i približava nas našem optimalnom bluprintu.

 ž

Proces takođe dovodi u harmoniju DNK čoveka sa DNK naše majke planete Zemlje i sa DNK rezonantnih zvezdanih sistema i Univerzuma. Usklađivanje vibracije DNK čoveka sa simfonijom Univerzuma će podržati čoveka da može da prati veliku promenu u razvoju svesti koja ne može da se izbegne u ovom ciklusu kosmičke evolucije. Odabrali smo da uzmemo ljudski oblik I da budemo u ovoj dimenziji u period ovog kvantnog skoka razvoja ljudske vrste, razvoja do Homo Luminous-a, čoveka svetlosti.

Osoba koja ima urađenu Tesla metamorfozu svetlosnog tela biće oslobođena biohemijskog ropstva u okviru trodimenzionalne svesti prividnih realnosti na Zemlji. Setite se, mi smo božanska spiritualna bića koja trenutno imaju iskustvo da su u ljudskom obliku, a ne ljudska bića koja imaju spiritualno iskustvo! Ovaj proces je ponovno buđenje sveukupnog izraza naše celovitosti.Svaka osoba ima specifična sopstvena iskustva, ali neki najčešći komentari ukazuju na to da:
• Vaš mentalni, emotivni, fizički i spiritualni razvoj može da se uzdigne na viši stepen.
• Možete da imate veću sposobnost da pružite i primite ljubav.
• Vaši talenti i kreativnost mogu da budu oslobođeni i pojačani.
• Možete da dobijete snažan osećaj šta je svrha vašeg života.
• Možete da budete oslobođeni osećanja straha i krivice.
• Možda ćete raščistiti sa negativnim emocionalnim obrascima.
• Možda ćete steći drugačiju perspektivu gledanja na system vrednosti, što će vam pružiti unutrašnji mir.
• Oni koji meditiraju mogu da dostignu dublju meditaciju.
• Život može da bude ispunjen ljubavlju, radošću, mirom, harmonijom, uravnoteženošću, izobiljem i kreativnošću.
• Možda vam se otvori širi izbor u životu i steknete više samopouzdanja kod donošenja odluka.
• Fizičko telo biva uravnoteženo, opušteno, podmlađeno i usklađeno.
• Otvara se prostor za duh da se izrazi kroz fizičko telo.
• Vaša svest bi mogla da prevaziđe ograničenja trodimenzionalne svesti.