TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

NAUČNA ISTRAŽIVANJA

ANALIZA SLIKA NAČINJENIH PIP KAMEROM NA SEMINARU TESLA METAMORFOZE

Institut ZA Bio-Energetska snimanja


Dr. Prof. Ljubo Ristovski

Polikontrastna interferentna kamera (PIP) omogućava snimanje energetskog polja u pokretu i u realnom vremenu. Različite frekvencije su predstavljene određenim bojama i kodovima, a razaznaje se i promena gustine energije.

 

 

Sa desne strane je insert sa komentarima Dr. Prof. Ristovkog o analizi snimaka Tesla metamorfoze načinjenih PIP kamerom u TV emisiji "Na rubu znanosti". (Zagreb, Hrvatska)


Jezik: srpski / hrvatski. Titlovi na engleskom jeziku.

Značenje purpurne boje

Purpurna boja pojavljuje se u intenzivnim energijskim procesima, kao što su: intenzivne mentalne aktivnosti, ekscitirana psihička stanja, energijske razmene bioenergetičar-pacijent itd. U ovim slučajevima energijska razmena se ispoljava pojavom purpurne boje u auri. Purpurne trake, koje kao da izlaze iz tela, ukazuju na proces energijske razmene organizma sa okolinom. Ove trake se javljaju kada postoji apsorpcija energije na delu tela gde se one javljaju, pa se mogu nazvati apsorpcionim kanalima. Apsorpcija se javlja jer u tom delu tela postoje energijske blokade, tj. deficit energije (bolest!).

Indikativno je da su apsorpcioni kanali - trake koje polaze od tela, skoro uvek purpurne boje. A kako apsorpcioni kanali polaze sa delova tela gde postoje zdravstveni problemi, sledi da purpurna boja reprezentuje energije koje blagotvorno deluju. Naime, naš organizam, kao i svaki drugi živi sistem, iz okoline apsorbuje energije koje su mu potrebne, koje mu nedostaju.

Tesla talasi i purpurna boja

Ambijentalno polje pre unošenja Tesla pojačivača sa dodatnom navojnicom.

Ambijent nakon aktiviranja Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom. Možemo da vidimo kako je Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom promenio ambijentalno polje. Pojavljuje se purpurna boja, karakteristična za Tesla talase.

PIP kamera ne registruje statička polja, tako da promena o kojoj je ovde reč ukazuje da Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom generiše vremenski promenljivo polje. To je i dokaz da ovaj Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom emituje talase, koji nose naziv Teslini talasi.
 
Identične frekvencije Tesla talasa koje se pojavljuju oko Tesla pojačivača sa dodatnom navojnicom su registrovane za vreme seanse Tesla metamorfoze. U Tesla metamorfozi se ne koristi Tesla pojačivač sa dodatnom navojnicom. Frevencijama Tesla talasa se pristupa direktno iz ambijenta. Za ljubičastu boju, koja je ovde generisana Tesla talasima, prethodno smo ustanovili da reprezentuje energije koje blagotvorno deluju na ljudsko zdravlje. Slika levo pokazuje da su Teslini talasi svakako nosioci takve energije, odnsono da deluju blagotvorno – isceljujuće na ljudski organizam.
 

Ova ljubičasta boja koja se pojavljuje kada se koriste Teslini talasi nije se nikada do sada pojavila na snimcima PIP kamerom različitih iscelitelja koji koriste različite metode, a koji su snimljeni i analizirani na Institutu.

Na snimcima koji slede su seanse drugih metoda iscelivanja, različitih od Tesla metamorfoze (Bioenergija, Reiki, Rekonekcija, Bioterapija)

Analza seanse Tesla metamorfoze zdravlja

Na slici levo je pacijent pre početka terapije. Uočljivo je da nema apsorpcionih kanala, što znači da pacijent ne apsorbuje energiju iz okoline.

Desna slika pokazuje početak terapije. Jasno se vide absobcioni kanali:

Dva ljubičasta apsorpciona kanala (a,b), gde boja b kanala ukazuje na jaku apsorpciju talasa jednakih onima iz Teslinog transformatora (Tesla talasi);

Pojava oranž i zelene boje (c,d) je indikator isceliteljskih energijskih promena u donjem delu abdomena;
Uvećana osvetljenost tela (e) ukazuje na proces optimizacije energijskog balansa celog organizma, odnosno na holističke efekte terapije.

Uvećava se apsorpcija Teslinih talasa, što intenzivira tokova energije kod pacijenta (tanke crvene linije na rukama i grudima).

Na ovom snimku se vidi da je bela bija još intenzivnija, okružena zelenim i narandžastim oreolom. To ukazuje na intezivno delovanje energije u predelu donjeg stomaka paciejnta. Ovakvaela svetlost se pojavljuje u predelima gde je intenzivan proces lečenja.

Pritom, kada se terapeut udalji od pacijenta (desna slika), ta apsorpcija se ne smanjuje. Uočljivo je da energija koja odgovara Teslinim talasima ne polazi od terapeauta, nego kao da dolazi iz okolnog prostora, a da je terapeut samo usmerava ka pacijentu.

Iako je terapeut udaljen od pacijenta apsorpcija Teslinih talasa nije smanjena, nego je čak i uvećana. Razlika je u tome što su apsorpcioni kanali, u odnosu na prethodnu sliku, pomereni od grudi (srčane čakre) ka glavi (krunska čakra).  Uočljivo je dominatno prisustvo ljubičaste boje – Teslinih talasa (energija) oko glave pacijenta.
 
Ovaj efekat je registrovan i u aurama skoro svih polaznika seminara (vidi slike dole), koje je obavljeno trećeg dana, nakon niza terapijskih vežbi, koje su polaznici dotle obavili.  Neki praktičari su bili ponovo snimljeni dve i tri godine kasnije, i purpurna boja je i dalje bila prisutna u njihovim aurama. Bila je čak intenzivnija.

 

Dodatne slike snimljene PIP kamerom na seminaru Tesla metamorfoze u Beogradu. Komentari ovih slika nisu deo analize koju je u okviru istraživanja napravio Dr. Prof. Ljubo Ristovski, već samo znatiželjna zapažanja Anje Petrović..

Kada je reč o purpurnim bojama u aurama praktičara Tesla metamorfoze, jogini imaju specijalnu meditaciju koja ima za cilj uzdizanje frekvencije svesti.  Ta meditacija počinje od bazične čakre, koja je crvena, uz sedam glavnih čakri, i završava se krunskom čakrom koja je purpurne boje. Fenomen purpurne boje u aurama studenata koji su pohađali seminare Tesla metamorfoze može da ukazuje na to da frekvencije Tesla talasa mogu da uzdignu frekvenciju svesti na nivo krunske čakre. To bi moglo da objasni pojavu da su svi studenti, na seminaru Tesla metamorfoza II, u stanju da na vrlo jednostavan i direktan način,  uspaostave komunikaciju sa klijentima na nivou svesnog, podsvesnog i integratnivnog uma, mada ranije nisu bili svesni da imaju ovakve sposobnosti.

Snimak br. 0092: Snimak polja pre nego što je klijent legao na sto i iscelitelj pristupio stolu. Već se vidi prisustvo Teslinih talasa i pre ulaska klijenta i iscelitelja. Kao da sama namera stvara polje.

Snimak br. 0093: Promena ambijentalnog polja sa ulaskom klijenta.

ISnimak br. 0094: Promena polja sa ulaskom iscelitelja. Možemo da uočimo pojavu absorbcionih kanala i pre početka seanse. Stvara se polje, a klijent i iscelitelj postaju deo tog polja.

Snimak br. 0097: Promene polja u toku seanse.

Snimci br. 0099, 1002, 1003 and 1006: Pojavljuje se bela svetlost uokvirena zelenim i narandžastim bojama. Na snimku br. 0103, pored bele svetlosti u desnom uglu, možemo da primetimo svetlost na ruci i odeći (levo), kja kao da dolazi od nekog izvora svetlosti koji se nalazi između klijenta i kamere. Pošto su snimci pravljeni jedan za drugim, očigledno je da se ta bela svetlost kreće oko stola. Još uvek nemamo objašnjenje šta predstavljaju te bele svetlosti. Očigledno je da se lečenja događaju za vreme njihovog prisustva u seansi.

Video klip seanse Tesla metamorfoze načinjen PIP kamerom (levo).