TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski
O knjizi

TESLA METAMORFOZA – za lečenje i evoluciju
Autor Anja Petrović

 

U potrazi za razumevanjem čuda, ova knjiga nudi nova saznanja. Objašnjenja su pronađena u savremenim naučnim istraživanjima i drevnim mudrostima, povezujući nauku i spiritualnost. Predmet knjige se proširuje na razumevanje holističke medicine u celini. Duh Nikole Tesle je prožet kroz čitavu knjigu, što joj daje novu dimenziju.  

Neke očigledne prirodne pojave još uvek ne mogu naučno da se objasne. Razvoj nauke je često ugrožen zbog sukoba interesa, ili zbog predrasude da sve treba da bude procenjeno polazeći od ustanovljenih zakonitosti. Treba da imamo hrabrosti da prihvatimo: napredak je moguć jedino ako prihvatimo da je nauka dinamična disciplina. Za neke “aksiome” se kasnije utvrdilo da su pogrešni. 

Tesla Metamorfoza® privlači interesovanje naučnika zbog čudesnih isceljenja, zbog uticaja Tesla talasa na razvoj ljudske svesti, kao i zbog  sasvim novih fenomena vezanih za ovu metodu. Lična iskustva su prikazana sa detinjom iskrenošću i duhovito.

 Anja objašnjava: “Ova priča je istinita. Ja živim tu priču. Ona je u meni ponovo probudila radoznalo dete. Sve je počelo kao bajka, bajka koja je kasnije naučno potvrđena.”

KUPITE KNJIGU         
KLIKNITE OVDE
za Promotivnu cenu za Kindle (na engleskom), AU$ 1.99 (na Amazonu US$ 9.99)