TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

NAUČNA ISTRAŽIVANJA

 

ŠTA KAŽU NAUČNICI

 

Nikola Tesla

     

 

 

      

Dr Robert O'Becker, Professor Univerziteta  Sirakuze                                                                          

 

Dr. O’Becker je živeo u Teslino vreme i koristio je u svojim istraživanjima Tesla kalemove. Objašnjavao je da taj način, bolje od bilo kog drugog, pomaže proces zarastanja ozleda bilo gde u telu. Tvrdio je da čitav nervni sistem deluje kao antena koja kreira bio-magnetno pulsiranje. U svojoj knjizi Elektricitet tela: Elektromagnetizam i osnove života, O’Backer je zabeležio eksperimente u kojima su se kod malih sisara  regenerisali  (ponovo izrasli) ekstremiteti kada su bili izloženi radijaciji Tesla kalemova. Čak se pominju slučajevi da su ponovo izrasli odsečeni vrhovi prstiju  kod dece  kod koje je povreda nastala u uzrastu ispod jedanaest godina, kada je odsečak bio oštar i čist.1

  • To objašnjava kako je strana grudnog koša, koja je bila mnogo manja i ulubljena, mogla da se razvije i da bude jednaka sa drugom stranom, da ponovo izrastu organi koji su nedostajali, kako mogu da se izleče “neizlečive” bolesti… (Poslušajte svedočanstva lečenja)

 

Dr Pjotr Garjajev, član Ruske akademije nauka, kao i  Akademije nauka Njujorka

 

DNK prati ista pravila kao ljudski jezik.


“Treba naglasiti: ne radi se o pravilima nekog određenog jezika (primera radi, ruskog jezika), već o pravilima na fundamentalnom nivou gde su zajedničke karakteristike za sve jezike ljudske vrste koji postoje. Tako je struktura genetičkog koda zajednička za sve postojeće jezike čoveka... Na DNK može da se utiče, i može da bude reprogramiran rečima i frekvencijama energije, bez da se odseca i premešta i jedan gen.”2

  • Tesla je bio svestan da "energija" nije samo mehaničko kretanje čestica; da, kada radimo sa energijom, radimo sa univerzalnom svešću koju je on nazivao   Aktivni eter, a koja se sada naziva Polje. Kod ranije pomenutog slučaja gde je jedna strana grudnog koša bila dosta mana i deformisana, DNK ove devojke je dobio informaciju kakav bi trebalo da bude zdrav grudni koš i plućno krilo - i oni su de razvili! (Poslušajte svedočanstva lečenja)

"Kada je vitro DNK u epruveti bio izložen koherentnoj laserskoj svetlosti, laserska svetlost je spiralno kružila uz spiralu DNK, kao da je vođena strukturom molekula DNK. Najfascinantniji fenomen je zapažen kada je sam DNK bio odstranjen, a laserski zrak je nastavio da spiralno kruži! ‘Vakuum’ prostora u kome je pre kratkog vremena bio DNK se promenio i nešto je prouzrokovalo da laserska svetlost nastavi spiralno da kruži duže vreme nakon što je DNK bio odstranjen. Ova pojava je postala poznata pod nazivom DNK fantom."2

  • To objašnjava kako mogu da se rekonstruišu 13 originalnih DNK lanaca u procesu Tesla metamorfoza svetlosnog tela, I da se dovedu u harmoniju sa DNK planete Zemlje i Univerzuma.

Šta više, dr Pjotr Garjajev, član Ruske akademije nauka, kao i Akademije nauka Njujorka, je sa svojim timom pronašao da „naš DNK može da izazove šematska kretanja u vakumu, što stvara namagnetisane tunele! Ti tuneli cine vezu između sasvim različitih delova univerzuma i kroz njih mogu da se prenose informacije koje su van prostora i vremena. DNK prima deliće tih informacija i prosleđuje ih u našu svest.” Čini se da je DNK čovekov biološki internet. 2

  • Ovo objašnjava kako to da su praktičari Tesla metamorfoze u stanju da ostvare komunikaciju sa klijentom na nivou svesnog, podsvesnog I integrativnog uma.

 

Dr Fritz - Albert Pop, nemački biofizičar

 

Dr Pop je otkrio da svaka živa ćelija zrači svetlost. Zdrava ćelija zrači koherentnu svetlost, dok bolesna ćelija zrači haotičnu svetlost.  Zaključio je da ćelija samo ne zrači svetlost, već i apsorbuje svetlost. Zdrava ćelija može duže da zadrži svetlost, dok ćelija koja nije zdrava brže gubi svetlost. 3

 

  • Tesla metamorfoza zdravlja ima tendenciju da frekvenciju svetlosti u ljudskom telu dovede u savršen balans. Kada se postigne balans, dolazi do lečenja, na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emocionalnom i spiritualnom. Svetlost je život. Tesla je koristio izraz “iskra života”.  Čini se da ovi inteligentni talasi energije, Tesla talasi, stimulišu produkciju  fotona u našem DNK i pomažu da se fotoni apsorbuju iz okruženja. Zato je ponekad moguće da se zapazi svetlost oko klijenata za vreme seanse Tesla metamorfoze.

Pop objašnjava: “Ovi biofotoni, dok putuju brzinom svetlosti, stvaraju obrasce elektromagnetne frekvencije koji se nalaze u svakom živom organizmu. Taj matriks, ili polje frekvencija, oscilacija ili rezonancija [Teslino ‘bio-polje’] obezbeđuje energetsku kontrolu svake funkcije ćelije, uključujući prenošenje poruka preko DNK/RNK.4

  • Drugim recima, rezonancija upravlja prenošenjem informacija, između ćelija, među nama, i kroz čitav Univerzum.

 

Dr Bruse Lipton

 

Dr Brus Lipton je promenio teoriju genetike. Pre Liptona, naučnici su istraživali samo lance, nisu posmatrali proteinski omotač oko DNK lanaca. Kada taj proteinski omotač primi signal iz okruženja on menja oblik i to izaziva promenu. Život se kreira zavisno od promene u proteinu. On tvrdi da ćelija može normalno da funkcioniše i da živi više od dva meseca nakon što bi nukleus bio izvađen. To dokazuje da nukleus i geni u njemu ne kontrolišu ćeliju. Osim toga, kako mogu geni da rukovode kada oni ne mogu sami da se uključe i isključe? Geni su samo potencijal. Nas ne kontroliše DNK, nas kontroliše informacija koju primimo.

Zaključak je da geni ništa ne prouzrokuju. Gen je samo bluprint (potencijal), ali bluprint može da bude očitan ili da ne bude očitan. Znači, mi nismo genetski uslovljeni, mi smo uslovljeni okruženjem. Lipton daje primere da ljudi koji su usvojeni, a imali su slučajeve srčanih oboljenja i raka u svojim biološkim porodicama, ako tih oboljenja nije bilo u njihovoj novoj porodici, i oni su verovali da im je to biološka porodica, nisu oboljevali od tih bolesti. I obrnuto, mada nije bilo oboljenja srca ili raka u njihovoj biološkoj porodici, ako ih je bilo u njihovoj novoj porodici, i oni bi oboleli od te bolesti.5

Dalje, Brus ilustruje činjenicu da je strah iluzija, tako što nam daje ekstremne primere ljudi koji hodaju po vatri, kao što je Amanda Denison koja je hodala šezdeset sedam metara preko žara usijanog na 98ºC. Ili 50.000 pripadnika Bahtiari plemena iz Persije, koji dva puta godišnje danima hodaju bosih nogu kroz sneg i led na planinskim stazama zajedno sa svojim stadom, bez bilo kakvih povreda, jer nisu bili u kontaktu sa modernom civilizacijom i sa nekim ko bi ih naučio da bi pod tim uslovima trebalo da umru.6

 

 

Dr Wiliam Tiler, počasni profesor SStanfordskog univerziteta

 

Dr Tiler tvrdi da svest ima više dimenzija. Po njegovom ubeđenju, mi smo bica sposobna da šaljemo svest kao celovitu informaciju na frekvenciji ispod spektra gama zraka u elektromagnetnom spektrumu, sa dužinom talasa tako sićušnom i frekvencijom tako visokom, da mogu da prođu kroz bilo koju subatomsku barijeru. To je nivo na kome možemo da dostignemo ultra-kosmičku svest. Veruje da nam to omogućava da je sagledamo kroz vizije, znanje, prosvećenost i lečenje, ili da dostignemo stanje lavitacije.7

 

 

  • Istraživanje Dr Tilera objašnjava kako to da su u Tesla komunikaciji duše praktičari Tesla metamorfoze u stanju da uspostave komunikaciju sa svojim klijentom na nivou svesnog, podsvesnog I integrativnog uma, nakon što im je frekvencija svesti bila uzdignuta na nivo krunske čakre.

 

Prof Lotar Šefer,

 

Prof. Lotar Šefer tvrdi na osnovu kvantne fizike da naš um nije samo naš; da je povezan sa kosmičkim umom. Smatra da je uticaj univerzuma koji je brži od svetlosti sličan umu: „Kvantna fizika govori da materija ne postoji, da postoji deo sveta koji je realan, ali on ne sadrži predmete. On sadrži forme. One nisu materijale, one nisu energija. Pa kako su onda stvarne? Tako što mogu da deluju, one mogu sebe da predstave u empirijskom svetu i da u njemu imaju funkciju. One su po svojoj prirodi potencijal 8

 

 

Ervin Šrodinger, otac kvantne mehanike, je još pre sto godina izjavio da je ukupan broj svesti u univerzumu – jedna. Svest je jedna za sva bića. To stanovište je i suština Vedante, Budizma, verovanja starosedelaca Amerike i predanja iz mnogih drugih tradicija.

  • Nikola Tesla je rekao: “Moj mozak je samo prijemnik. U Univerzumu postoji jezgro iz koga dobijamo znanje, snagu i inspiraciju. Nisam uspeo da doprem do tajni toga jezgra, ali znam da postoji.”9

 

 

  • Nikola Tesla: "Čovek je odavno shvatio da materija potiče od primarne supstance, daleko izvan granica razuma, popunjavajući sav prostor Akaše ili svetlosnog etera, i na koji deluje i daje joj život Prana, ili moć kreacije, u beskonačnim ciklusima kreirajući sve predmete i pojave. Primarna supstanca, kada se ubaci u beskonačne virove vrtoglave brzine, postaje opipljiva materija; kada sila jenjava, kretanje se zaustavlja i materija nestaje, vraćajući se u primarnu supstancu."10

 

 

    Rolan MekKrati                         Doc Čildre

HartMat institut

 

Istraživanja vršena na HartMat institutu u Kaliforniji pokazuju da je energetsko polje srca daleko šire nego polje mozga. Srce je direktno uključeno u intuitivnu percepciju kroz svoju konekciju sa poljem energetske informacije van vremena i prostora. Srce ima mnogo direktniju komunikaciju sa Poljem nego mozak. Mi međusobno komuniciramo kroz polje srca, bez obzira da li smo svesni toga ili ne.11

 

Srce prima intuitivne informacije pre mozga. Sposobno je da procesira i dekodira intuitivne informacije. U jednom od eksperimenata na HartMat institutu su se na ekranu bez ikakvog redosleda smenjivale slike: pejzaži, cveće, leptirići, I sasvim iznenada, slika zmije u napadu. Srce je odreagovalo šest sekundi pre nego

što se slika zmije pojavila na ekranu.12

 

 

 

Oto  Varburg, dobitnik Nobelove nagrade
 
"Ćelije raka su na 15 millivolta , stare ćelije je na oko 50 millivoltsa a normalne ćelije su na oko 100 millivolta. Tesla kalem je molekularni pojačivač. Svaka ćelija u telu ima malu bateriju u sebi. Kada se ta baterija prazni, zbog stresa, povrede, ili bolesti, imaće problema sa elektricitetom. Tesla kalem ponovo puni baterije. Ovaj uređaj ponovo povećava voltažu u tim ćelijama tako da hemijski i enzimski proces može neometano da radi."13


 

 

 

 

Inž. Boris Petrović

 

Sa leve strane je šema koju je napravio inženjer Boris Petrović, i koja prikazuje da je  Tesla napravio Tesla kalem po ugledu na dijagram energetskih centara u ljudskom telu.14  TTo me je dovelo do spoznaje: obzirom da u Tesla metamorfozi praktičari imaju pristup Tesla talasima direktno iz Aktivnog etera (ne koriste se nikakvi kalemovi), znači da su praktičari  Tesla metamorfoze u stanju da rade sa tim inteligentnim snagama prirode za vreme seanse iscelivanja, da, u stvari, deluju kao Tesla kalem.

  • Nikola Tesla je rekao: “Nezamislivom brzinom se krećemo u vrtlogu kroz beskrajan prostor, svuda oko nas, sve se okreće, sve se kreće, svuda je energija. Mora da postoji mogućnost da tu energiju koristimo direktnije."15

U Tesla metamorfozi mi se direktno uključujemo u tu energiju.


U knjizi Anje Petrović Tesla metamorfoza – za lečenje i evoluciju, možete da nađete više informacija o naučnim istraživanjima koja objašnjavaju i potvrđuju alternativnu medicinu.
 

 

 

Naručite knjigu

Citati:

1 O’Becker Robert, Salden Gary, The Body Electric: Electromagnetism and The Foundation of Life, William Morrow & Co. Inc. (1985).

2 http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

3 Linsteadt, Stephen: Frequency Fields at the Cellular Level, http://www.naturalhealinghouse.com/Articles.asp?ID=251

4 Popp F A,Nag W l, Li K H, Scholz W, Weingärtner O, Wolf R: Biophoton emission. New evidence for coherence and DNA as source. Cell Biophys. 1984 Mar;6(1):33-52. PMID: 6204761.

5 Lipton Bruce: The Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter, & Miracles, Hay House, US 2008.

6 Lipton, Bruce: Do Ordinary Humans Possess Superhuman Powers?; http://www.brucelipton.com/media/do-ordinary-humans-possess-superhuman-powers

7 Tiller, William: Psychoenergetic Model – Paradigm Shift Now, http://www.tillerfoundation.com/science.php

8 Schäfer, Lothar: Infinite Potential: What Quantum Physics Reveals About How We Should Live, Crown Publicity 2013. 9 Bozovic, Petar, The Secret of Nikola Tesla, www.youtube.com/watch?v=L8xjS0f0QRw

10 Tesla, Nikola: My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla, Ben Jonsn, ed. Williston, Hart Brothers, 1981, Originally appeared in the Electrical experimenter magazine in 1919.

11 Childre D, McCraty R (2001): Psychophysiological Correlates of Spiritual Experience, Biofeedback; 29(4):13-17.12 McCraty R, Atkinson M, Bradley RT: Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of the Heart, Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10, (2004).

13 Warburg, Otto, On the Origin of Cancer Cells, Science, V. 123, 1956, p. 309.

14 http://www.n01a.org/noya/

15 Tesla, Nikola: Our Future Motive Power, Everyday Science and Mechanics, December 1931, http://www.teslauniverse.com/pdf/articles/19311200-01.pdf