TESLA METAMORPHOSIS

english
srpski

AUSTRALIA, Sydney

23 Aug 2019
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
23 Aug - 25 Aug 2019
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
27 Aug - 29 Aug 2019
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
30 Aug - 01 Sep 2019
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

CROATIA, Zagreb

04 Okt 2019
UVOD U TESLA METAMORFOZU (slobodan ulaz)
04 Okt - 06 Okt 2019
TESLA METAMORFOZA I - Tesla metamorfoza zdravlja
08 Okt - 10 Okt 2019
TESLA METAMORFOZA II - Tesla komunikacija duše
11 Okt - 13 Okt 2019
TESLA METAMORFOZA III - Tesla metamorfoza svetlosnog tela

UNITED STATES, New York

Oct 18 - Oct 20, 2019
New Life Expo, booth A223

UNITED STATES, New York

Oct 25, 2019
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS (free entry)
Oct 25 - Oct 27, 2019
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
Oct 29 - Oct 31, 2019
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
Nov 01 - Nov 03, 2019
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis

CANADA, Toronto

Nov 08 - Nov 10, 2019
WHOLE LIFE EXPO, booth 90
10 Nov 2019 2:15 pm
TESLA METAMORPHOSIS - Heal and Evolve

CANADA, Toronto

Nov 15, 2019
INTRODUCTION TO TESLA METAMORPHOSIS
Nov 15 - Nov 17, 2019
TESLA METAMORPHOSIS I - Tesla Healing Metamorphosis
Nov 19 - Nov 21, 2019
TESLA METAMORPHOSIS II - Tesla Soul Communication
Nov 22 - Nov 24, 2019
TESLA METAMORPHOSIS III - Tesla Light Body Metamorphosis
Raspored seminara i događanja
Datum i mesto održavanja seminara mogu da budu promenjeni. Nakon uspešno završenog seminara se dobija sertifikat.
2019
AUSTRALIA, Sydney
CROATIA, Zagreb
UNITED STATES, New York
CANADA, Toronto